Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

2. Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Alicja Dudek pok. 12C,

telefon: 81 7572005 w. 47 lub 81 5358939

email: inwestycje@milejow.pl

 

3. Termin załatwienia sprawy

do 7 dni

 

4. Opłaty

Opłata skarbowa wynosi: 17 zł.

 

 

5. Niezbędne formularze

- formularz wniosku