Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

2. Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Alicja Dudek pok. 12C,

telefon: 81 7572005 w. 47 lub 81 5358939

email: inwestycje@milejow.pl

 

3. Termin załatwienia sprawy

do 30 dni

 

4. Opłaty

Opłata skarbowa wynosi:

-od wypisu do 5 stron – 30 zł, powyżej 5 stron – 50 zł

-od wyrysu za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł

-nie więcej niż – 200 zł

-Wypisy i wyrysy dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego są zwolnione z opłaty skarbowej.

 

5. Niezbędne formularze

- formularz wniosku