Referat Organizacyjno - Administracyjny

Anna Stachel - Inspektor ds. ewidencji ludności i spraw społecznych
telefon: 81 7572005 w. 13
email: a.stachel@milejow.pl

Bogusława Błaszczak - Specjalista ds. dowodów osobistych
telefon: 81 7572005 w. 22 lub 81 5358933

Mariola Dziurka - Specjalista ds. kancelaryjnych
telefon: 81 7572005 lub 81 5358963
email: sekretariat@milejow.pl

Karolina Smalec - Inspektor ds. obsługi rady gminy
telefon: 81 7572005 w. 28 lub 81 5358940
email: k.smalec@milejow.pl

Marta Pawelec - Inspektor ds. administracyjnych
telefon: 81 5358957
email: marta.pawelec@milejow.pl

Agnieszka Jóźwiak - Inspektor administracyjny
telefon: 81 7572005 w. 46
email: a.jozwiak@milejow.pl

Paulina Winiarczyk - Pomoc administracyjna
telefon: 81 5358962
email: p.winiarczyk@milejow.pl

Tomasz Filipek - Informatyk
telefon: 81 5358937 lub 81 5358956
email: info@milejow.pl