Referat Organizacyjno - Administracyjny

Mariola Dziurka - Specjalista ds. kancelaryjnych
telefon: 81 7572005 lub 81 5358963
email: sekretariat@milejow.pl

Karolina Smalec - Inspektor ds. obsługi rady gminy
telefon: 81 7572005 w. 28 lub 81 5358940
email: k.smalec@milejow.pl

Agnieszka Jóźwiak - Inspektor administracyjny
telefon: 81 7572005 w. 46
email: a.jozwiak@milejow.pl

Paulina Skórska - Pomoc administracyjna
telefon: 81 5358962
email: p.winiarczyk@milejow.pl

Dominika Dudek - Pomoc administracyjna
telefon: 81 7572005 w. 22 lub 81 5358933

Tomasz Filipek - Informatyk
telefon: 81 5358937 lub 81 5358956
email: info@milejow.pl

Marek Michalak vel Michalewski - Kierowca samochodu osobowego
telefon: brak
email: brak

Mariusz Krasowski - Goniec
telefon: brak
email: brak

Maria Mazurek - Woźna
telefon: brak
email: brak

Monika Walachniewicz - Woźna
telefon: brak
email: brak