Referat Obrony Cywilnej, Spraw Wojskowych, Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum Zakładowego

 

Jerzy Kędrak - Inspektor ds. osobowych i obrony cywilnej
telefon: 81 7572005 w. 27 lub 81 5358938
email: obronacywilna@milejow.pl

Diana Wawszczak - Inspektor ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych
telefon: 81 7572005 w. 13 lub 81 5358936
email: d.wawszczak@milejow.pl

Sylwia Jaworska - Pomoc administracyjna
telefon: 81 7572005 w. 27 lub 81 5358938
email: a.jaworska@milejow.pl

Agnieszka Jakubowska - Inspektor ds. działalności gospodarczych i dodatków mieszkaniowych
telefon: 81 7572005 w. 27 lub 81 5358938
email: a.jakubowska@milejow.pl