Referat Finansowo - Podatkowy

Monika Kozioł - Kierownik referatu
telefon: 81 5358959
email: m.koziol@milejow.pl

Jolanta Franczak - Inspektor ds. księgowości budżetowej
telefon: 81 7572005 w. 21 lub 81 5358960
email: j.franczak@milejow.pl

Renata Majcher - Inspektor ds. księgowości budżetowej
telefon: 81 7572005 w. 21 lub 81 5358960
email: r.majcher@milejow.pl

Marta Jóźwiak - Inspektor ds. księgowości budżetowej
telefon: 81 7572005 w. 36 lub 81 5358945
email: m.jozwiak@milejow.pl

Urszula Borowiec-Niedziela - Inspektor ds. księgowości
telefon: 81 7572005 w. 36
email: u.borowiec-niedziela@milejow.pl

Dominika Struzik - Specjalista ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych
telefon: 81 7572005 w. 18 lub 81 5358942
email: dominika.dlugaszek@milejow.pl

Eliza Molenda-Kopeć - Inspektor ds. finansowo-księgowych
telefon: 81 7572005 w. 19
email: e.kopec@milejow.pl

Kamila Zielińska - Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych
telefon: 81 7572005 w. 18
email: k.zielińska@milejow.pl

Mirosława Pawlak - Specjalista ds. księgowości budżetowej
telefon: 81 7572005 w. 37 lub 81 5358934
email: m.pawlak@milejow.pl

Anna Sych - Referent ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
telefon: 81 7572005 w. 41
email: a.sych@milejow.pl

Agnieszka Olejnik - Inspektor ds. administracyjnych
telefon: 81 5358946
email: a.olejnik@milejow.pl

Wioleta Iwaniak - Pomoc administracyjna
telefon: 81 7572005 w. 19
email: w.iwaniak@milejow.pl

Ewa Woś - Referent ds. księgowości budżetowej
telefon: 81 7572005 w. 37 lub 81 5358934
email: e.wos@milejow.pl

Elżbieta Miszczuk - Specjalista ds. księgowości
telefon: 81 5358959
email: e.miszczuk@milejow.pl

Liudmyla Kohut - Pomoc administracyjna
telefon: 81 7572005 w. 41
email: brak