Kierownictwo Urzędu Gminy Milejów

Wójt - Tomasz Andrzej Suryś
telefon: 81 7572005
email: wojt@milejow.pl

Zastępca Wójta - Grzegorz Tkaczuk
telefon: 81 7572005 w. 20 lub 81 5358965
email: g.tkaczuk@milejow.pl

Sekretarz - Zofia Tchurzewska
telefon: 81 7572005 w. 30 lub 81 5358943
email: z.tchurzewska@milejow.pl

Skarbnik - Jolanta Matejanka
telefon: 81 7572005 w. 31 lub 815358944
email: skarbnik@milejow.pl