Radni Gminy Milejów - Kadencja 2014-2018

- Andrzej Wirski - Przewodniczący Rady
- Marian Konowałek - Wiceprzewodniczący Rady
- Zbigniew Adamiak
- Krzysztof Augustyniak
- Marian Białek
- Jan Buba
- Waldemar Charlężak
- Piotr Ćwirzeń
- Magdalena Gajowiak
- Janusz Gała
- Robert Kasprzak
- Elżbieta Kurzempa
- Tomasz Mankiewicz
- Dariusz Pietrzak
- Józef Podściański

Radni Gminy Milejów - Kadencja 2010-2014

Radni Gminy Milejów - Kadencja 2006-2010

Radni Gminy Milejów - Kadencja 2002-2006

Radni Gminy Milejów - Kadencja 1998-2002

Radni Gminy Milejów - Kadencja 1994-1998

Radni Gminy Milejów - Kadencja 1990-1994