Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"

Do pobrania treść sprawozdania.