Sprawozdanie z realizacji programu

Do pobrania treść sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.