Ogłoszenie po konkursie na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Milejów informuje, że dnia 09.03.2018 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy w Milejowie w pokoju nr 5 (sala konferencyjna) odbyło się otwarcie ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs dotyczący realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego.

W wyniku konkursu wyłoniono następujące podmioty, którym Gmina Milejów udzieli wsparcia w realizacji następujących zadań:

1) Uczniowski Klub Sportowy „PEREŁKA” – zadanie nr 1 część I szkolenie dzieci i młodzieży zrzeszonych w klubach sportowych oraz organizacja rozgrywek i zawodów sportowych w sekcjach piłki nożnej, siatkowej i tenisa stołowego w m. Łysołaje - przyznana kwota dotacji 3 000 zł,

2) Ludowy Klub Sportowy TUR Milejów – zadanie nr 1 część II szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych zrzeszonych w klubach sportowych oraz organizacja rozgrywek i zawodów sportowych w sekcjach piłki nożnej, siatkowej i turniejach szachowych w miejscowości Milejów-Osada
przyznana kwota dotacji 115 000 zł,

3) Uczniowski Klub Sportowy BANITA Milejów- zadanie nr 1 część III szkolenie młodzieży i dorosłych zrzeszonych w klubach sportowych oraz organizacja rozgrywek i zawodów sportowych w piłce nożnej i siatkowej, organizowanie cyklu turniejów „Wakacje na sportowo - bezpiecznie i zdrowo”, w miejscowości Milejów-Osada - przyznana kwota dotacji 4 000 zł,

4) Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „JASZCZOWIANKA” – zadanie nr 1 część IV - Szkolenie dzieci i młodzieży zrzeszonych w klubach sportowych oraz organizacja rozgrywek i zawodów sportowych w sekcjach piłki nożnej, siatkowej i halowej w m. Jaszczów – przyznana kwota dotacji 3 000 zł,

5) Klub Sportowy „Orły” Milejów - zadanie nr 2 -Organizowanie treningów z udziałem dzieci i młodzieży w sekcji zapaśniczej i sumo - przyznana kwota dotacji 20 000 zł,

6) Stowarzyszenie Turystyki Aktywnej „ Nad Wieprzem” – zadanie nr 3 -Organizowanie aktywności ruchowej seniorów między innymi w formie zajęć Tai Chi, Nordic Walking, pływania i tenisa stołowego - przyznana kwota dotacji - 5 000 zł.

Powyższe zadania będą realizowane z najwyższą starannością, zgodnie
z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, ponadto należy je tak realizować, aby działaniami wynikającymi z poszczególnych programów była objęta jak największa liczba uczestników.

Milejów, 12.03.2018 r.

Wójt Gminy
Tomasz Suryś