W wyniku zmian ustawowych gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na swoim terenie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych obowiązują od 1 lipca 2013 roku.

W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy Milejów podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

AKTUALNY FORMULARZ DEKLARACJI – (DO WYDRUKU)     (FORMULARZ AKTYWNY)

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne można oddać do sklepu przy zakupie nowego sprzętu.

Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy Milejów, pok. nr 12A lub u sołtysów.

Telefon kontaktowy 81 75 72 026, 005 w. 41

 

AKTUALIZACJA 2018

AKTUALIZACJA 2017

AKTUALIZACJA 2016

AKTUALIZACJA 2015