Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W MILEJOWIE PEŁNI DYŻURY W URZĘDZIE GMINY MILEJÓW POK. NR 4 od dnia 13 września 2018 r. do dnia 26 września 2018 r.:

13-09-2018 (czwartek) w godzinach od 07.00 do 15.00
14-09-2018 (piątek) w godzinach od 07.00 do 15.00
15-09-2018 (sobota) w godzinach od 10.00 do 14.00
17-09-2018 (poniedziałek) w godzinach od 07.00 do 24.00
18-09-2018 (wtorek) od 08.00 do 16.00
19-09-2018 (środa) od 07.00 do 15.00
20-09-2018 (czwartek) od 07.00 do 15.00
21-09-2018 (piątek) od 07.00 do 15.00
24-09-2018 (poniedziałek) od 07.00 do 15.00
25-09-2018 (wtorek) od 08.00 do 16.00
26-09-2018 (środa) od 07.00 do 24.00

Ogłoszenie - zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informujemy pełnomocników komitetów wyborczych, iż zgodnie z art. 182 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy /Dz.U. z 2018r., poz. 754 z późn.zmian./ zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych powołanych na terenie Gminy Milejów dla przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października będą przyjmowane do dnia 21 września 2018r. w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.00 do 15.00 /poniedziałek, środa, czwartek, piątek/, od 8.00 do 16.00 /wtorek/ w Urzędzie Gminy w Milejowie, I piętro, pok. nr 1.

Wójt Gminy
Tomasz Suryś

Realizacja projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”

Uprzejmie informujemy, że na stronie www.azbest.lubelskie.pl w zakładce WYNIKI zostały zamieszczone listy osób, których Zgłoszenia lokalizacji zostały zatwierdzone do realizacji.
Natomiast osoby, które znalazły się na liście rezerwowej otrzymają wsparcie automatycznie po uwolnieniu kolejnych funduszy.

Jak korzystać z zakładki WYNIKI? W celu weryfikacji Zgłoszenia lokalizacji, należy wpisać nazwisko danej osoby.
Ponadto informujemy, że listy osób fizycznych zakwalifikowanych do wsparcia w zakresie usunięcia wyrobów i odpadów zawierających azbest zostały przekazane Wykonawcom, którzy sukcesywnie będą kontaktować się z osobami zakwalifikowanymi celem ustalenia terminów realizacji prac.

Lista powiatów i firm:
• Region 1 powiat: łukowski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski, bialski, Miasto Biała Podlaska – firma DELTA Tomasz Wejman
• Region 2 powiat: puławski, opolski, lubelski, Miasto Lublin, świdnicki, łęczyński, krasnostawski, włodawski, chełmski, Miasto Chełm - Środowisko i Innowacje sp. z o.o.
• Region 3 powiat: kraśnicki, janowski, biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski i Miasto Zamość - Środowisko i Innowacje sp. z o.o.