Ogłoszenie dla Obwodowych Komisji Wyborczych

W dniu 11 października 2018 r. o godz. 13.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie, ul. Fabryczna 1 odbędzie się szkolenie - pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania z terenu Gminy Milejów powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Urzędnik Wyborczy
/-/ Elżbieta Zielińska