OGŁOSZENIE

Dzień 2 listopada 2018 roku /piątek/ jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Milejów.

W związku z Zarządzeniem Nr 133 Wójta Gminy Milejów z dnia 29 października 2018 roku w sprawie ustalenia dnia 2 listopada 2018 roku dodatkowym dniem wolnym od pracy - uprzejmie informuje, że dzień 02 listopada 2018 roku /piątek/ jest dniem wolnym od pracy.

W sprawach zgłoszenia zgonu w USC proszę dzwonić pod nr telefonu 663 499 067.

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.
Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl
Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Usuń azbest – Przewodnik Krok pop kroku.
Jednocześnie informuję, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji Zgłoszeń lokalizacji w ramach I naboru. Z uwagi na ważność umów z firmami usuwającymi azbest do końca roku 2019, proces ten będzie przebiegał płynnie, bez opóźnień.

Do pobrania:
- Regulamin
- Zgłoszenie lokalizacji
- Zgoda na przetwarzanie danych

OGŁOSZENIE o przerwie w dostawie wody

Dnia 16-10-2018 r. (wtorek) w godzinach 8.00 -16.00 nastąpi przerwa (usunięcie awarii) w dostawie wody dla odbiorców z terenu miejscowości Antoniów (od remizy w kierunku Zalesia) i Żurawnik.

Wójt Gminy Milejów /-/ Tomasz Suryś