Nasza biało-czerwona

Starostwo Powiatowe w Łęcznej prowadzi akcję "Nasza biało-czerwona" z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Akcja organizowana jest w ramach ogólnokrajowej kampanii „Dumni z Polski”, związanej ze świętowaniem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pełna informacja o akcji na stronie: http://www.powiatleczynski.pl/aktualnosci,show,4743,nasza-bialoczerwona.html.

W ramach akcji do 7 maja na adres e-mail promocja@powiatleczynski.pl mieszkańcy powiatu łęczyńskiego mogą przesyłać swoje zdjęcia (indywidualne lub grupowe) prezentujące przygotowania i świętowanie Dnia Flagi. Na zdjęciach mogą być:
- ludzie ubrani na biało-czerwono,
- ludzie z biało-czerwonymi elementami (np. balony, chorągiewki),
- ludzie ustawieni w formie tzw. „żywej flagi” (ludzie trzymający białe i czerwone kartki papieru),
- okolicznościowe dekoracje domów, ulic, instytucji z okazji Dnia Flagi.

Zapraszamy do udziału w akcji przedszkola, szkoły, zakłady pracy, jednostki samorządowe i wszystkich, którzy chcą pokazać swoją dumę z Polski!

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

W dniu 9 kwietnia br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał obwieszczenie o otrzymaniu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie, w Łęcznej oraz w Świdniku oraz stanowiska Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie dot. planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa kopalni i wydobywanie kopaliny - węgla kamiennego ze złoża "Lublin" w granicach projektowanego obszaru i terenu górniczego "Kulik".

Więcej szczegółów TUTAJ.

Komunikat o konieczności przestrzegania zasad stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół

Pszczoły i inne owady zapylające są niezbędne w efektywnej produkcji wielu roślin uprawnych. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą mieć świadomość ryzyka wystąpienia zatrucia pszczół.

Aby uniknąć masowych zatruć pszczół środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:
1. W trakcie oblotu pszczół nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty lub w innych miejscach gdzie pszczoły mają pożytek.
2. Bezwzględnie przestrzegać informacji zawartych w etykiecie stosowania środka ochrony roślin, dotyczących bezpieczeństwa dla pszczół.
3. Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.
4. Nie stosować środków owadobójczych w pobliżu pasiek.
5. Współpracować z pszczelarzami. Ewentualność zatrucia pszczół ulegnie znacznemu zmniejszeniu dzięki ścisłej współpracy pszczelarzy i stosujących środki ochrony roślin.
6. Należy tak dobierać środki ochrony roślin aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na organizmy nie będące celem zabiegu w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Opryskanie pszczół cieczą roboczą powoduje zamoczenie skrzydeł, co utrudnia bądź uniemożliwia im dalszy lot i powrót do ula. Ponadto, w wyniku przejęcia obcego zapachu środka chemicznego, pszczoły powracające do ula są traktowane jako obce, nie zostają wpuszczone do gniazda lub giną zażądlone przez pszczoły strażniczki.
Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50 z późn. zm.), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (...), podlega karze grzywny.

Tomasz Jaworski
Kierownik Oddziału w Łęcznej WIORiN w Lublinie

Zarządzenie Nr 33 Wójta Gminy Milejów z dnia 11.04.2018 r.

W dniu 11 kwietnia br. Wójt Gminy Milejów wydał zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargu nieograniczonego, gruntów stanowiących własność Gminy Milejów i ogłoszenia wykazu tych gruntów.

Więcej szczegółów TUTAJ.

Ogłoszenie

W związku z planowanymi robotami budowlanymi zawiadamiam, że od dnia 10 kwietnia 2018 r. do odwołania zostaje zamknięta dla ruchu ulica Boczna w Milejowie Osadzie, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 829 do skrzyżowania z miejscowością Milejów.

Za utrudnienia przepraszamy.

wydruk1523355192588247328 090117pozb 800Q100