Ogłoszenie

Informujemy, że prace przy usuwaniu awarii wodociągu zostały zakończone. Za utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE

W związku z prowadzonymi pracami przy sieci wodociągowej, niezbędne będzie przeprowadzenie dezynfeckji podchlorynem sodu. Z uwagi na powyższe po wznowieniu dostaw wody może ona wydzielać specyficzny zapach.

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Milejów z dnia 16.02.2018 roku

W dniu 16 lutego 2018 r. Wójt Gminy Milejów wydał zarządzenie nr 16 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargu nieograniczonego gruntów stanowiących własność Gminy Milejów i ogłoszenia wykazu tych gruntów.

Więcej szczegółów TUTAJ.

OGŁOSZENIE o przerwie w dostawie wody

Dnia 16-02-2018 r. (piątek) w godzinach 8.00 - 15.00 nastąpi przerwa (usunięcie awarii) w dostawie wody dla odbiorców z terenu Gminy Milejów pobierających wodę z wodociągu zasilanego z ujęcia w Jaszczowie.

Wójt Gminy Milejów
/-/ Tomasz Suryś

 

Naprawa nie będzie wykonywana w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak ujemna temperatura powietrza.

OGŁOSZENIE

Ze względu na warunki atmosferyczne (ujemna temperatura) w dniu 15-02-2018 r. (czwartek) w godzinach 8.00 -15.00 nie nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców z terenu Gminy Milejów pobierających wodę z wodociągu zasilanego z ujęcia w Jaszczowie.

Wójt Gminy Milejów
/-/ Tomasz Suryś