Ogłoszenia o wyborze oferty

W zakładce "Zamówienia publiczne" zamieszczono zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniach:

- D.271.PEESPC.2017.S.C - REMONT I TERMOMODENIZACJA BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MSC. CYGANKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄTOWARZYSZĄCĄ I ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO-TECHNICZNYCH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ TERMOMODERNIZACJI MODERNIZACJI I REMONTU KAPITALNEGO OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

- D.271.PEE.OSPB.2017.S.C - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO-TECHNICZNYCH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ TERMOMODERNIZACJI MODERNIZACJI I REMONTU KAPITALNEGO OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – BUDYNEK OSP W BIAŁCE.

Więcej szczegółów tutaj.

Zapytanie ofertowe - D.271.NI.W1.PROW.2017.S.C.

W zakładce "Zamówienia publiczne" zamieszczono zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę - Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego dla operacji/zadania inwestycyjnego: Uporządkowanie w Gminie Milejów gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Łańcuchów, Maryniów, Ostrówek - Kolonia, Wólka Bielecka, Zgniła Struga, Jaszczów, Klarów, Łysołaje, Wólka Łańcuchowska.

Więcej informacji tutaj.

Zostań Miss Dożynek 2017 – nabór trwa

Jeszcze do 31 lipca prowadzony jest nabór kandydatek w konkursie Wybory Miss Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2017, które odbędą się 27 sierpnia w Milejowie.

Wszystkie mieszkanki powiatu łęczyńskiego, które ukończyły 15 lat zachęcamy do udziału w konkursie. Nabór kart zgłoszeniowych prowadzi Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Na laureatki czekają atrakcyjne nagrody, m.in.: kurs językowy, bony na usługi restauracyjne, bon na kompleksową usługę fryzjerską, vouchery kosmetyczne, wysokiej wartości vouchery na bieliznę, karnety sportowe i rekreacyjne, bon na zakupy obuwnicze, ręcznie robiona biżuteria, sesja zdjęciowa, kontrakt z agencją modelek, bilety wstępu na profesjonalny pokaz mody oraz bilety wstępu do klubu muzycznego w Lublinie.

Szczegóły, regulamin konkursu i karta zgłoszenia na stronie internetowej: http://www.powiatleczynski.pl

Zarządzenia Wójta Gminy Milejów nr 94, nr 95 i nr 96 z dnia 21 lipca 2017 r.

W dniu 21 lipca 2017 r. Wójt Gminy Milejów wydał następujące zarządzenia:

- Zarządzenie nr 94 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność gminy i ogłoszenia wykazu.

- Zarządzenie nr 95 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność gminy i ogłoszenia wykazu.

- Zarządzenie nr 96 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

Więcej informacji w dziale Ogłoszenia - sprzedaż/dzierżawa.

Dotacje na założenie działalności gospodarczej

logo lub smakuj

REKRUTACJA JUŻ OD 24 LIPCA
Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” informuje, iż ruszyła rekrutacja do projektu „START Z INICJATYWĄ”.
Jeśli jesteś osobą zamieszkującą województwo lubelskie w wieku 30+, bezrobotną bądź nieaktywną zawodowo, w tym: długotrwale bezrobotną lub o niskich kwalifikacjach lub niepełnosprawną lub odchodzącą z rolnictwa, planującą rozpocząć prowadzenie pozarolniczą działalność gospodarczą.

Czytaj więcej...