XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Milejów - porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Milejów w dniu 11 grudnia 2017 roku – poniedziałek – o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Milejowie z siedzibą w Antoniowie przez mieszkańców innych gmin.
4. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski