Zarządzenie Nr 156 Wójta Gminy Milejów z dnia 07 grudnia 2017 r.

W zakładce "Pożytek publiczny i zadania gminy" zamieszczono Zarządzenie Nr 156 Wójta Gminy Milejów z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania gminy z zakresu pomocy społecznej. Więcej szczegółów tutaj.