Pokaż # 
Tytuł Utworzono
Zarządzenie Nr 130 Wójta Gminy Milejów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru podmiotu, który otrzymuje dotację na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej poprzez prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Gminy Milejó 30 grudzień 2015
Orszak Trzech Króli 23 grudzień 2015
Informatory Karty Dużej Rodziny 18 grudzień 2015
Informacja 18 grudzień 2015
ZAPYTANIE CENOWE - Opracowanie kompletnych projektów budowlano-wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz sprawowania nadzoru autorskiego 136 szt. Indywidualnych Przydomowych Oczyszczalni Ścieków(POŚ 17 grudzień 2015
Życzenia Świąteczne 17 grudzień 2015
Konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Milejów na lata 2015-2022 14 grudzień 2015
XIII Sesja Rady Gminy Milejów - porządek obrad 10 grudzień 2015
Utrudnienia w pracy Urzędu Gminy Milejów 09 grudzień 2015
Zarządzenie Nr 117/2015 Wójta Gminy Milejów z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań gminy z zakresu pomocy społecznej 03 grudzień 2015
II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego 25 listopad 2015
LGD "Dolina Giełczwi" zaprasza na Konsultacje LSR 24 listopad 2015
Akcja "Zgaś ryzyko" 23 listopad 2015
XII sesja Rady Gminy Milejów - porządek obrad 18 listopad 2015
Debata społeczna - Powiedz stop uzależnieniom! 05 listopad 2015
IV Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej 02 listopad 2015
Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Milejów z dnia 29 października 2015r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność gminy i ogłoszenia wykazu 29 październik 2015
Informacja Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego 21 październik 2015
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu - Rocznego Programu Współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 ro 20 październik 2015
IX Sesja Rady Gminy Milejów -porządek obrad 24 wrzesień 2015